Stadsoevers Roosendaal

Stadsoevers Roosendaal

Een architectonische verkenning van bouwblok 1 en bouwblok 3
Appartementengebouwen, grondgebonden woningen en een hotspotOpdrachtgever: gemeente Roosendaal
Team: Studiospacious i.s.m. stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten van de gemeente
Beelden: StudiospaciousStudiospacious heeft in een serie van vier workshops samen met de gemeente Roosendaal stapsgewijs een architectonische verkenning gedaan voor Stadsoevers. In de workshops zijn gewenste en ongewenste ontwikkel- en verkavelingsmodellen ontwikkeld. De inzichten die hieruit voortkomen hebben we vertaald naar een serie spelregels en ambities die de architectonische kwaliteiten borgen en die passen bij het reeds bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kader.De architectonische verdieping heeft zich toegespitst op de twee zuidelijke Scherpendeel blokken, blok 1 en blok 3 van Stadsoevers. Met dit document en de bijbehorende voorveeld verkaveling wil het ontwerpteam van de gemeente Roosendaal de ambitie voor Stadsoevers borgen. Er is onderzoek gedaan naar duurzaamheid, collectiviteit op blokniveau, woontypologieën, adressering, parkeren, de Delftse stoep, architectonische expressie, verdichtingsmodellen, binnengebieden en de verschillende sferen.