Pavillon de Frites

Pavillon de Frites

Een nieuwe frietkot voor de stad Brussel.

De Frietkotcultuur is uniek voor België, en België maakt de Frietkotcultuur uniek. De typische frietkoten met allerhande bijbouwsels verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. De gemeente Brussel heeft daarom de ambitie uitgesproken om de gammele barakken, omgebouwde bussen en caravans te vervangen voor frietkoten met een typische Brusselse identiteit.

Herkenbaar en ingetogen
De basis voor het nieuwe ontwerp is een sculpturaal bouwvolume wat vanuit elke hoek een andere verschijningsvorm heeft. De kenmerkende schoorsteen vergroot vanuit alle hoeken de herkenbaarheid van het frietkot. Door zijn archetypische verschijning is de frietkot makkelijk herkenbaar en past het welbeschouwd op elke locatie. In het hoofdvolume zijn alle noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van uitbating opgenomen. Indien noodzakelijk kan worden uitgebreid met een bijgebouw, waarmee ruimte ontstaat voor extra voorraad en afval.

In het ontwerp is in veel elementen de frietzak als beeldmerk doorgevoerd. Soms prominent, zoals in de schoorsteen. Soms subtieler, zoals in het aluminium onder het uitstalraam en op de deur en in het hout van de gevel panelen. Deze panelen maken het frietkot ’s nachts afsluitbaar en zijn in geopende toestand de luifel waar de klant onder kan schuilen. Het uitstalraam heeft een centrale plek in het frietkot gekregen en is als enige interieur onderdeel ook buiten openingstijden zichtbaar.

Duurzaamheid en Materiaal
Aan de buitenzijde onttrekken het schuine dak en de schoorsteen de installaties en afzuiging uit het straatbeeld. Hemelwater wordt in het dakvlak opgevangen in een reservoir om het toilet mee door te spoelen. Zonnepanelen wekken een deel van de energie op en restwarmte van de frituur wordt teruggewonnen. Voor de frituristen zit de verbetering van het oude frietkot met name in het comfort. Een goed geïsoleerde ruimte en een goede werkplek met voldoende werk- en bewegingsruimte.

Waar mogelijk hergebruiken we materialen uit de oude frietkoten in het ontwerp van het nieuwe. Zo reduceren we bouwafval en laten we tegelijkertijd een klein beetje de ziel van het oude in het nieuwe herleven. Houten delen uit de bestaande interieurs wordt hergebruikt in het frietzakpatroon in de gevelpanelen van de nieuwe frietkoten.

de Potato Brick
De metselwerk gevel bestaat uit een baksteen die voor 60% bestaat uit bouwafval. Een WasteBasedBrick bestaande uit klei en tot gruis vermalen wc-potten, rode baksteen en keukenbladen. Voor het terugliggende metselwerk in de schoorsteen en de rollaag boven de kozijnen hebben we de handgemaakte PotatoBrick ontwikkeld. Voor de PotatoBrick hebben we ons laten inspireren door de oorsprong van de Vlaamse Frites, de aardappel. De lekkerste friet wordt gemaakt van verse zelf geschilde aardappelen. Het afval van deze aardappel, de schillen, is gebruikt om een unieke kleur en textuur te creëren in de PotatoBrick. Een textuur die bij elke steen anders is en laat zien dat ook het afval van een aardappel als inspiratie kan dienen in de architectuur. Naast de schillen is de steen gemaakt van bouw- en sloopafval en afval uit de glas recycle industrie. Hiermee is de Potatobrick een bijzondere en duurzame toevoeging aan de Brusselse Frietkoten.

Project details

Type
Paviljoen

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
Stad Brussel

Adres
Diverse locaties in de stad Brussel

Jaar
2017 – 2018

Oppervlakte
21 – 25 m2

Beelden
Kai Brethouwer, Studiospacious