Kantoor Schiphol

Kantoor Schiphol

Van monotoon kantorenlandschap naar een levendig en mix-used werkdistrict.

Schiphol is een van de belangrijkste luchthavens van Europa, maar ook een plek om te shoppen, om te werken en om te overnachten. De aanleiding voor de studie naar een nieuw kantoorpand voor Schiphol ligt bij een wijziging in een vastgesteld Stedenbouwkundig plan. Ten noordwesten van de huidige kantorenstrip was oorspronkelijk in een reeks kantoorpaviljoens voorzien. Bij nader onderzoek is gebleken dat de afrit van de A4 – die overgaat in de Schiphol Boulevard – verkeerstechnisch van cruciaal belang is en niet verlegd kan worden.

Door deze gewijzigde uitgangspunten ontstaat er op de plek van het oude Aviodrome een curieus gevormd bouwveld, omringd door wegen. Het relatief kleine kantoorpaviljoen wordt vervangen voor een plot-vullend gebouw wat zich qua vormentaal en architectuur eerder verhoudt tot het geometrisch gevormde Hilton hotel, dan tot de overige rechthoekig ontworpen kantoorgebouwen langs de Schiphol Boulevard.

In de reeds gerealiseerde ondergrondse parkeergarage is constructief rekening gehouden met de bouw van een toekomstig kantoorpaviljoen en de uitrit van de parkeergarage, die oorspronkelijk achter dit paviljoen zou aansluiten op het maaiveld, komt nu uit in het hart van het nieuwe veel grotere kantoorgebouw.

De haalbaarheidsstudie geeft een stedenbouwkundig en architectonisch antwoord op bovenstaande vraagstukken en wordt ingezet om de financiële haalbaarheid te onderzoeken en om tegelijkertijd multinationals aan te trekken die in Amsterdam op zoek zijn naar kantoorruimte.

Project details

Type
Mix-used gebouw

Programma
Kantoor, hotel + collectief: front office, lounge, café, vergaderruimtes en restaurant

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
Schiphol Real Estate

Supervisor
Don Murphy

Adres
Schipholboulevard

Jaar
2018

Oppervlakte
9.200 m2

Beelden
Studiospacious

                               

Woongebouw Buiksloterham C1

Woongebouw Buiksloterham C1

De gedeelde identiteit van een gebouw.

Het voormalige havengebied Buiksloterham in Amsterdam Noord is een bijzondere, stedelijke ontwikkeling aan het IJ, centraal gelegen in Amsterdam. Dit voormalige industrieterrein wordt omgevormd tot een aantrekkelijk gebied waar je op een prettige manier kunt wonen in een gevarieerd woonprogramma en waar aandacht is voor stedelijke voorzieningen en flexibel werken dicht bij huis. In het gebied worden in totaal circa 500 woningen en 10.000 m2 werkruimte gerealiseerd. Dit gebeurt volgens het stedenbouwkundige Cityplot-principe van Studioninedots.

Binnen de contouren van het hoekkavel is een eenduidig volume ontworpen, opgebouwd uit een ranke schijf van 10 verdiepingen en een lagere plint van 5 verdiepingen rondom een besloten hof. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in schakeling en indeling van ruimtes en de mogelijke toekomstige samenvoeging van ruimtes.

Het woonprogramma bestaat voornamelijk uit kleine appartementen voor stedelingen die de stad als verlengstuk van hun woonkamer zien. Vaker dan vroeger vindt de afspraak voor een koffie of een borrel buitenshuis plaats en meer dan ooit hebben stedelingen onder druk van het steeds kleiner wonen weer behoefte aan collectieve plekken om elkaar te ontmoeten en inspireren. De gemeenschappelijke woonkamer in de plint staat in directe verbinding met de hoofdentree, fietsenstalling en het binnenhof waardoor een aaneenschakeling van plekken ontstaat waar men elkaar kan ontmoeten. Zo ontstaat een levendige plint die bijdraagt aan de identiteit van het gebouw en waar men gezamenlijk kan bouwen aan een gemeenschap.

De gevel bestaat uit een stapeling van antracietgrijze horizontale gevelbanden met daartussen ten opzichte van elkaar verspringende penanten. Eenvoud en repetitie zijn hierbij het uitgangspunt. Een geraffineerd spel van drie type kozijnen, hekwerken en vier gradaties van rood-bruin gepigmenteerde beton penanten maken het monumentale gebouw tegelijkertijd stoer én genuanceerd.

Project details

Type
Appartementengebouw

Programma
81 appartementen, collectieve fietsenstalling, commerciële ruimte

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever

Adres
Distelweg, Amsterdam

Jaar
2018 – heden

Oppervlakte
8.400 m2

Beelden
Studioninedots, Studiospacious, Tim Stet