Woongebouw Buiksloterham C1

Woongebouw Buiksloterham C1

De gedeelde identiteit van een gebouw.

Het voormalige havengebied Buiksloterham in Amsterdam Noord is een bijzondere, stedelijke ontwikkeling aan het IJ, centraal gelegen in Amsterdam. Dit voormalige industrieterrein wordt omgevormd tot een aantrekkelijk gebied waar je op een prettige manier kunt wonen in een gevarieerd woonprogramma en waar aandacht is voor stedelijke voorzieningen en flexibel werken dicht bij huis. In het gebied worden in totaal circa 500 woningen en 10.000 m2 werkruimte gerealiseerd. Dit gebeurt volgens het stedenbouwkundige Cityplot-principe van Studioninedots.

Binnen de contouren van het hoekkavel is een eenduidig volume ontworpen, opgebouwd uit een ranke schijf van 10 verdiepingen en een lagere plint van 5 verdiepingen rondom een besloten hof. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in schakeling en indeling van ruimtes en de mogelijke toekomstige samenvoeging van ruimtes.

Het woonprogramma bestaat voornamelijk uit kleine appartementen voor stedelingen die de stad als verlengstuk van hun woonkamer zien. Vaker dan vroeger vindt de afspraak voor een koffie of een borrel buitenshuis plaats en meer dan ooit hebben stedelingen onder druk van het steeds kleiner wonen weer behoefte aan collectieve plekken om elkaar te ontmoeten en inspireren. De gemeenschappelijke woonkamer in de plint staat in directe verbinding met de hoofdentree, fietsenstalling en het binnenhof waardoor een aaneenschakeling van plekken ontstaat waar men elkaar kan ontmoeten. Zo ontstaat een levendige plint die bijdraagt aan de identiteit van het gebouw en waar men gezamenlijk kan bouwen aan een gemeenschap.

De gevel bestaat uit een stapeling van antracietgrijze horizontale gevelbanden met daartussen ten opzichte van elkaar verspringende penanten. Eenvoud en repetitie zijn hierbij het uitgangspunt. Een geraffineerd spel van drie type kozijnen, hekwerken en vier gradaties van rood-bruin gepigmenteerde beton penanten maken het monumentale gebouw tegelijkertijd stoer én genuanceerd.

Project details

Type
Appartementengebouw

Programma
81 appartementen, collectieve fietsenstalling, commerciële ruimte

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever

Adres
Distelweg, Amsterdam

Jaar
2018 – heden

Oppervlakte
8.400 m2

Beelden
Studioninedots, Studiospacious, Tim Stet

     
 

 

 

About the author: coenoffreddy