De Overbrugging Noord-Scharwoude

De Overbrugging, Noord-Scharwoude

vijf geschakelde nul-op-de-meter (NOM) woningen

Een evenwichtige compositie van vijf geschakelde nul-op-de-meter woningen die tezamen een sterke eenheid vormen.

We hebben op een eigentijdse manier gebruik gemaakt van de traditionele materialen baksteen en hout. Hierdoor ontstaat een karakteristiek beeld, zonder dat de aansluiting op het dorpse karakter van de locatie verloren gaat. Een 1,4 meter hoge rondgaande metselwerkplint zorgt voor verbinding tueen de afzonderlijke woningen. Daarboven wordt de gevel opgetrokken in een verfijnd spel van brede en smalle houten latten.

Doordat de woningen bestaan uit een 1-laags basement met op de verdieping een individuele massa, blijft het kleinschalige karakter behouden. Elke individuele massa op de verdieping wordt voorzien van een lessenaarskap. De wisselende richting van de kappen versterkt de compositie en de individualiteit van de woningen.

Door onderlinge variaties in plattegronden, gevelindelingen en het toepassen van wisselende massa’s en kaprichtingen ontstaat er een luchtig, gevarieerd en levendig straatbeeld. De woningen zijn maximaal op de straat georiënteerd door de opzet van de plattegrond met een entree in het hart van de woning. Op deze manier wordt een ‘voorhuis’ en ‘achterhuis’ gecreëerd, waardoor de mogelijkheid ontstaat voor verschillende indelingsvarianten. Zo kan er gekozen worden voor wonen, werken, koken of eten aan de straatzijde.

De nieuwe gevelrooilijn staat haaks op de oorspronkelijke landschappelijke verkavelingsrichting. Langs de Dokter Wilminkstraat ontstaat een vertanding van de volumes die de straat begeleidt, waardoor de woningen vanuit elk perspectief een bijzondere aanblik krijgen. Door deze opzet is het bovendien mogelijk om vanuit het ‘voorhuis’ overhoeks de straat in te kijken.

Levensloop bestendig
Bij het ontwerp is rekening gehouden met levensloopbestendigheid. De woningen kunnen desgewenst ingedeeld worden met een slaapkamer en badkamer op de begane grond die voldoen aan de eisen van Woonkeur. Dit betekent voldoende ruimte voor manoeuvreren met een rolstoel en standaard extra brede deuren. Indien nu (nog) niet wordt gekozen voor deze indeling, dan is dit in de toekomst eenvoudig te realiseren.

Project details

Type
woningen

Programma
5 geschakelde “NOM” grondgebonden woningen

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
WeBuildHomes Ontwikkeling B.V.

Adres
Noord-Scharwoude

Jaar
2019

Oppervlakte
140-170 m2

Beelden
Studiospacious, SCOFO en maquettefotografie: Tim Stet

   

 

 

Hoogstraat Edam

Hoogstraat Edam

Een betekenisvolle ontwikkeling in het hart van Edam

Een inclusieve ontwikkeling

Als ontwerpteam geloven wij er in dat er een sociale en collectieve manier is om steden van binnenuit te ontwikkelen. Dat we mensen letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar kunnen brengen en hun gedrag op een positieve manier kunnen beïnvloeden door duurzame en sociale woongebieden te maken, met een passende en uitgesproken architectuur.

Aan de Hoogstraat bouwen we daarom deels terug wat er stond en vullen we aan met klassieke panden. De authentieke gevel van Hoogstraat 8 herstellen we in oude glorie. De architectuur van de naastgelegen panden is geïnspireerd op de gevels die hier of elders in Edam hebben gestaan. De gevels worden hoogwaardig gereconstrueerd en krijgen hun oorspronkelijke rijke detaillering terug, waardoor de Hoogstraat opnieuw de voor Edam zo karakteristieke uitstraling krijgt. Langs de Hoogstraat ontwikkelen we kleinschalige commerciële ruimtes met op de verdiepingen enkele starterswoningen. De 1- en 2-kamer appartementen van 37 – 54 m2 worden gerealiseerd rondom een gemeenschappelijk dakterras en zijn ideale appartementen voor starters en alleenstaanden.

Een vanzelfsprekende inpassing

In het binnengebied sluiten we op passende wijze aan op het ‘dwaalmilieu van Edam’ wat op verscheidene plekken is terug te vinden in het oude centrum. Smalle straatjes en kronkelende steegjes geven hier het wonen zijn karakteristieke en charmante sfeer. Het woon-hof wordt onderdeel van dit dwaalmilieu en doet denken aan de binnenplaats achter het pand St. Petersburg. Een openbaar hofje wat door passanten, Edammers, en toeristen ontdekt kan worden en een fijne plek is om aan te wonen.

De gevels van de twee bestaande panden op het brandweerterrein worden gerestaureerd en rondom het hof worden 4 (nieuwbouw) grondgebonden woningen gerealiseerd. De woningen variëren tussen de 80 m2 en 140 m2 en zijn door hun rustige en beschutte ligging geschikt voor gezinnen en senioren. Kinderen kunnen hier veilig spelen en senioren kunnen lopend naar de winkels in de buurt. De woningen hebben geen tuin, maar maken gebruik van de openbare ruimte die in samenspraak met de toekomstige bewoners hoogwaardig heringericht zal worden. De architectuur is moderner, maar sluit in sfeer, materialiteit en rijkdom van detaillering naadloos aan op de historische panden.

Het dwaalmilieu kan verder worden uitgebreid door de steeg langs het voormalig raadhuis – die grenst aan de openbare toiletten – te verlengen tot aan het binnengebied. Het hofje heeft dan een verbinding met alle drie de omliggende straten; de Hoogstraat, de Nieuwe Haven en de Voorhaven.

Project details

Type
Binnenstedelijke herontwikkeling

Programma
14 appartementen, grondgebonden woningen en commerciële ruimtes

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
Seafast BV

Adres
Hoogstraat, Edam

Jaar
2019

Oppervlakte
1600 m2

Beelden
Studiospacious, Tim Stet

 

 

 

Zorgappartementen Eeckenrhode

Zorgappartementen Eeckenrhode

Zelfstandig samenwonen

De maatschappij verandert. De klassieke bejaardentehuizen bestaan niet meer, terwijl een deel van de senioren wel behoefte aan deze vorm van wonen. Eeckenrhode is een wooncomplex waar bewoners zelfstandig samenwonen. Een plek die zorgt voor verbinding, tussen landschap en mens en tussen mensen onderling. Gelijkgestemden ontmoeten elkaar en delen lief en leed.

In een besloten tender heeft Studiospacious in samenwerking met Moes & de Meyere Architectuur en BOOM Landscape een plan ontworpen wat de identiteit van Eeckenrhode versterkt en zorgt voor een kwaliteitsverhoging voor álle bewoners.

De recente verbouwing (2017-2018) van Eeckenrhode versterkt het ‘sociale hart’ waar men elkaar kan ontmoeten. De uitbreiding van Eeckenrhode geeft aanleiding om dit sociale hart verder uit te breiden en te verstevigen en tegelijkertijd de tuin te betrekken bij de beleving van Eeckenrhode. Rondom de Tuinzaal – de ruimte voor alle grotere activiteiten – sluit de nieuwe “Bosvleugel” op een geraffineerde manier aan op het bestaande gebouw. De sequentie van kleine informele plekken creëert een geleidelijke overgang van bestaand naar nieuw en zorgt voor een ander type ontmoeting.

De Eeckenrhode tuin transformeren we tot een ecologische, bio-diverse en natuur-inclusieve tuin. Een tuin die de zintuigen prikkelt en de bewoners activeert. Parkeren en landschap zijn geïntegreerd in een belevingstuin met een sierlijke padenstructuur die kenmerken heeft van ‘De Landschapsstijl’. Door de gebogen paden hebben deze tuinen geen begin en einde, verdwijnen zichtpunten en ontstaan er steeds nieuwe zichtpunten aan de horizon.

De nieuwe ‘Bosvleugel’ is stoer, uitgesproken en met veel aandacht voor materialisatie ontworpen. De nieuwbouw past in architectuur en kleurstelling bij het bestaande gebouw, maar verzelfstandigd zich
tegelijkertijd. De gevel is opgebouwd uit metselwerk penanten, betonnen gevelbanden en balkons in combinatie met gelakte houten kozijnen en verticale houten delen. De genuanceerde metselwerksortering heeft een zandkleurige basis aangevuld met tinten die neigen naar groen, bruin en grijs waardoor het past bij het bestaande gele metselwerk en tegelijkertijd goed aansluit bij de natuurlijke kleuren van het bos en de tuin.

Project details

Type
Appartementengebouw met zorgfunctie

Programma
35 appartementen, collectieve parkeergarage, fietsenstalling en zorgfuncties

Ontwerp
Studiospacious i.s.m. Moes & de Meyere Architectuur, Landschap: BOOM Landscape

Opdrachtgever
Eeckenrhode Waalre CV

Adres
Irenelaan, Waalre

Jaar
2019 (verloren competitie)

Oppervlakte
6.460.m2

Beelden
Studiospacious, BOOM Landscape en Tim Stet

 

  

    

Kantoor Schiphol

Kantoor Schiphol

Van monotoon kantorenlandschap naar een levendig en mix-used werkdistrict.

Schiphol is een van de belangrijkste luchthavens van Europa, maar ook een plek om te shoppen, om te werken en om te overnachten. De aanleiding voor de studie naar een nieuw kantoorpand voor Schiphol ligt bij een wijziging in een vastgesteld Stedenbouwkundig plan. Ten noordwesten van de huidige kantorenstrip was oorspronkelijk in een reeks kantoorpaviljoens voorzien. Bij nader onderzoek is gebleken dat de afrit van de A4 – die overgaat in de Schiphol Boulevard – verkeerstechnisch van cruciaal belang is en niet verlegd kan worden.

Door deze gewijzigde uitgangspunten ontstaat er op de plek van het oude Aviodrome een curieus gevormd bouwveld, omringd door wegen. Het relatief kleine kantoorpaviljoen wordt vervangen voor een plot-vullend gebouw wat zich qua vormentaal en architectuur eerder verhoudt tot het geometrisch gevormde Hilton hotel, dan tot de overige rechthoekig ontworpen kantoorgebouwen langs de Schiphol Boulevard.

In de reeds gerealiseerde ondergrondse parkeergarage is constructief rekening gehouden met de bouw van een toekomstig kantoorpaviljoen en de uitrit van de parkeergarage, die oorspronkelijk achter dit paviljoen zou aansluiten op het maaiveld, komt nu uit in het hart van het nieuwe veel grotere kantoorgebouw.

De haalbaarheidsstudie geeft een stedenbouwkundig en architectonisch antwoord op bovenstaande vraagstukken en wordt ingezet om de financiële haalbaarheid te onderzoeken en om tegelijkertijd multinationals aan te trekken die in Amsterdam op zoek zijn naar kantoorruimte.

Project details

Type
Mix-used gebouw

Programma
Kantoor, hotel + collectief: front office, lounge, café, vergaderruimtes en restaurant

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
Schiphol Real Estate

Supervisor
Don Murphy

Adres
Schipholboulevard

Jaar
2018

Oppervlakte
9.200 m2

Beelden
Studiospacious

                               

Woongebouw Buiksloterham C1

Woongebouw Buiksloterham C1

De gedeelde identiteit van een gebouw.

Het voormalige havengebied Buiksloterham in Amsterdam Noord is een bijzondere, stedelijke ontwikkeling aan het IJ, centraal gelegen in Amsterdam. Dit voormalige industrieterrein wordt omgevormd tot een aantrekkelijk gebied waar je op een prettige manier kunt wonen in een gevarieerd woonprogramma en waar aandacht is voor stedelijke voorzieningen en flexibel werken dicht bij huis. In het gebied worden in totaal circa 500 woningen en 10.000 m2 werkruimte gerealiseerd. Dit gebeurt volgens het stedenbouwkundige Cityplot-principe van Studioninedots.

Binnen de contouren van het hoekkavel is een eenduidig volume ontworpen, opgebouwd uit een ranke schijf van 10 verdiepingen en een lagere plint van 5 verdiepingen rondom een besloten hof. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in schakeling en indeling van ruimtes en de mogelijke toekomstige samenvoeging van ruimtes.

Het woonprogramma bestaat voornamelijk uit kleine appartementen voor stedelingen die de stad als verlengstuk van hun woonkamer zien. Vaker dan vroeger vindt de afspraak voor een koffie of een borrel buitenshuis plaats en meer dan ooit hebben stedelingen onder druk van het steeds kleiner wonen weer behoefte aan collectieve plekken om elkaar te ontmoeten en inspireren. De gemeenschappelijke woonkamer in de plint staat in directe verbinding met de hoofdentree, fietsenstalling en het binnenhof waardoor een aaneenschakeling van plekken ontstaat waar men elkaar kan ontmoeten. Zo ontstaat een levendige plint die bijdraagt aan de identiteit van het gebouw en waar men gezamenlijk kan bouwen aan een gemeenschap.

De gevel bestaat uit een stapeling van antracietgrijze horizontale gevelbanden met daartussen ten opzichte van elkaar verspringende penanten. Eenvoud en repetitie zijn hierbij het uitgangspunt. Een geraffineerd spel van drie type kozijnen, hekwerken en vier gradaties van rood-bruin gepigmenteerde beton penanten maken het monumentale gebouw tegelijkertijd stoer én genuanceerd.

Project details

Type
Appartementengebouw

Programma
81 appartementen, collectieve fietsenstalling, commerciële ruimte

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever

Adres
Distelweg, Amsterdam

Jaar
2018 – heden

Oppervlakte
8.400 m2

Beelden
Studioninedots, Studiospacious, Tim Stet

     
 

 

 

Strandhuis

Strandhuis

Een serene plek op een van de Waddeneilanden van Duitsland waar kan worden genoten van ‘het eenvoudige leven’.

Geïnspireerd door de ‘Dungeness cabins’ in Kent, op twee uur rijden ten zuidoosten van Londen, is Studiospacious gevraagd om voor een particuliere opdrachtgever een retraite te ontwerpen.

Het silhouet van het strandhuis is een minimalistisch vormgegeven verkenning van het klassieke archetype en gaat discreet op in het pittoreske duinlandschap. De plattegrond is compact en open. Het slaapvertrek, in de vorm van een rechthoekige aanbouw, is de duinen in geschoven om zodoende bij warme zomerdagen een van nature koelere ruimte te creëren. De woonkamer heeft aan drie zijdes grote gevelopeningen en maakt optimaal gebruik van het zicht op het strand en de zee.

De hoofddraagconstructie bestaat uit zeven houten spanten met daartussen een lamellen plafond die de kapconstructie afwisselend wel- en niet zichtbaar maakt. De kolommen van de spantconstructie vormen de subtiele scheiding tussen het vrijstaande bad en de woonkamer. Om het interieur licht te houden is er gebruik gemaakt van een onbehandelde lichte eikenhoutsoort in combinatie met zachtroze tinten. Het contrast met de donkere buitenkant is groot, waardoor het interieur mede de uitstraling van de buitenzijde van het strandhuis bepaalt. Het interieur lijkt haast onderdeel te worden van het exterieur. De doorlopende houten vloer verlengt bovendien de beleving van het interieur tot een verhoogd terras boven het strand.

De gevel is bekleed zwarthouten verticale lamellen die zijn voorzien van een speciale brandtechniek die is geïnspireerd op eeuwenoude Japanse tradities. De lamellen vormen een rustig lijnenspel en geven de gevel een minimale schaduwwerking.

Project details

Type
Strandhuis

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
Particulier

Adres
Waddeneiland Duitsland

Jaar
2018 –

Oppervlakte
52 m2

Beelden
Studiospacious

                            
 
 

Zwaaikom Roosendaal

Zwaaikom Roosendaal

Twee appartementengebouwen met een stoere en stedelijke uitstraling.

In Roosendaal transformeert de komende jaren een (voormalig) industriegebied naar een levendige stadswijk waar wonen, werken, onderwijs, cultuur en recreatie samenkomen: Stadsoevers. De Zwaaikom is straks de meest stedelijke plek van Stadsoevers. Hier is lucht en ruimte en komen stevige appartementenblokken te staan. De appartementen verspringen in de rooilijn ten opzichte van elkaar om de individualiteit van de gebouwen onderling te versterken.

Op de hoek van de Noordlaan en het Beekplein is een sculpturaal volume ontworpen, waarbij er op het kavel 10 woningen zijn ingepast. Het appartementengebouw vormt de kop van een reeks appartementengebouwen die op de Zwaaikom zijn georiënteerd en is de schakel tussen deze 5-laags bebouwing en de grondgebonden woningen langs de Noordlaan. Door zijn situering heeft het een alzijdige kwaliteit. Iedere woning is uniek en zo ontworpen dat het optimaal geniet van oriëntatie en uitzicht. Op de begane grond is naast de hoofdentree en bergingen op de hoek een atelierwoning gesitueerd met een eigen entree voor het atelier aan de Noordlaan. De woning is met de leefruimtes en een terras georiënteerd op het Beekplein. Het gevoel van privacy wordt gewaarborgd door de 30 cm verhoogde plint, terwijl de verdiepingshoge gevelopeningen tegelijkertijd een optimale relatie creëren tussen het interieur van de woning en de openbare ruimte. De woningen op de bovenste verdiepingen hebben met hun royale dakterrassen uitzicht over heel Stadsoevers. Het gebouw is bedacht in een genuanceerde rode baksteen in combinatie met gepigmenteerd rood beton. De rijke variatie in woningtypen is ondergeschikt gemaakt aan de uitdrukking van het gebouw als geheel. De uitwerking van verspringende buitenruimtes, verbijzonderde dakranden en entrees met luifels zorgen voor een levendig beeld en maken tegelijkertijd de individuele woning subtiel afleesbaar.

Het aangrenzende gebouw heeft een meer repetitief karakter en bestaat uit een stapeling van dezelfde appartementen. De plint heeft een hogere verdiepingshoogte en is verbijzonderd: de onderste appartementen hebben een terugliggende leefkeuken op straatniveau en de luifel introduceert een royale hoofdentree aan de Noordlaan. Het architectonische vocabulaire is minimalistisch en wordt uitgedrukt in een ingetogen spel van verspringende penanten en het reliëf van de gevel. Het geeft het ontwerp een gevoel van onverstoorbaarheid. Op het eerste gezicht lijken de kozijnen onregelmatig gerangschikt. Maar bij zorgvuldig onderzoek naar grootte, indeling en positie, zal men merken dat het een vorm van ‘natuurlijke wanordelijkheid’ is. Voor de gevel is gekozen voor een lichtgrijze beton. De afgeschuinde negges zijn afwisselend links of rechts van de kozijnen geplaatst, waardoor een compositie van gevelopeningen ontstaat in de gevel. De natuurlijk veranderende schaduw zorgt voor een levendige kwaliteit van de gevel, die nog verder wordt verbeterd dankzij de gestraalde schuine negges: het witkleurige toeslagmateriaal in het beton wordt blootgelegd en er ontstaat een subtiele variatie in het materiaal.

Project details

Type
Appartementengebouw

Programma
Atelierwoning, 2 maisonnettes, 15 appartementen

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal

Adres
Noordlaan, Roosendaal

Jaar
2018 – heden

Oppervlakte
2.790 m2

Beelden
Studiospacious

 
 

Pavillon de Frites

Pavillon de Frites

Een nieuwe frietkot voor de stad Brussel.

De Frietkotcultuur is uniek voor België, en België maakt de Frietkotcultuur uniek. De typische frietkoten met allerhande bijbouwsels verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. De gemeente Brussel heeft daarom de ambitie uitgesproken om de gammele barakken, omgebouwde bussen en caravans te vervangen voor frietkoten met een typische Brusselse identiteit.

Herkenbaar en ingetogen
De basis voor het nieuwe ontwerp is een sculpturaal bouwvolume wat vanuit elke hoek een andere verschijningsvorm heeft. De kenmerkende schoorsteen vergroot vanuit alle hoeken de herkenbaarheid van het frietkot. Door zijn archetypische verschijning is de frietkot makkelijk herkenbaar en past het welbeschouwd op elke locatie. In het hoofdvolume zijn alle noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van uitbating opgenomen. Indien noodzakelijk kan worden uitgebreid met een bijgebouw, waarmee ruimte ontstaat voor extra voorraad en afval.

In het ontwerp is in veel elementen de frietzak als beeldmerk doorgevoerd. Soms prominent, zoals in de schoorsteen. Soms subtieler, zoals in het aluminium onder het uitstalraam en op de deur en in het hout van de gevel panelen. Deze panelen maken het frietkot ’s nachts afsluitbaar en zijn in geopende toestand de luifel waar de klant onder kan schuilen. Het uitstalraam heeft een centrale plek in het frietkot gekregen en is als enige interieur onderdeel ook buiten openingstijden zichtbaar.

Duurzaamheid en Materiaal
Aan de buitenzijde onttrekken het schuine dak en de schoorsteen de installaties en afzuiging uit het straatbeeld. Hemelwater wordt in het dakvlak opgevangen in een reservoir om het toilet mee door te spoelen. Zonnepanelen wekken een deel van de energie op en restwarmte van de frituur wordt teruggewonnen. Voor de frituristen zit de verbetering van het oude frietkot met name in het comfort. Een goed geïsoleerde ruimte en een goede werkplek met voldoende werk- en bewegingsruimte.

Waar mogelijk hergebruiken we materialen uit de oude frietkoten in het ontwerp van het nieuwe. Zo reduceren we bouwafval en laten we tegelijkertijd een klein beetje de ziel van het oude in het nieuwe herleven. Houten delen uit de bestaande interieurs wordt hergebruikt in het frietzakpatroon in de gevelpanelen van de nieuwe frietkoten.

de Potato Brick
De metselwerk gevel bestaat uit een baksteen die voor 60% bestaat uit bouwafval. Een WasteBasedBrick bestaande uit klei en tot gruis vermalen wc-potten, rode baksteen en keukenbladen. Voor het terugliggende metselwerk in de schoorsteen en de rollaag boven de kozijnen hebben we de handgemaakte PotatoBrick ontwikkeld. Voor de PotatoBrick hebben we ons laten inspireren door de oorsprong van de Vlaamse Frites, de aardappel. De lekkerste friet wordt gemaakt van verse zelf geschilde aardappelen. Het afval van deze aardappel, de schillen, is gebruikt om een unieke kleur en textuur te creëren in de PotatoBrick. Een textuur die bij elke steen anders is en laat zien dat ook het afval van een aardappel als inspiratie kan dienen in de architectuur. Naast de schillen is de steen gemaakt van bouw- en sloopafval en afval uit de glas recycle industrie. Hiermee is de Potatobrick een bijzondere en duurzame toevoeging aan de Brusselse Frietkoten.

Project details

Type
Paviljoen

Ontwerp
Studiospacious

Opdrachtgever
Stad Brussel

Adres
Diverse locaties in de stad Brussel

Jaar
2017 – 2018

Oppervlakte
21 – 25 m2

Beelden
Kai Brethouwer, Studiospacious

                      

Stadsoevers Roosendaal

Stadsoevers Roosendaal

De transformatie van een (voormalig) industriegebied naar een levendige stadswijk waar wonen, werken, onderwijs, cultuur en recreatie samenkomen.

Studiospacious heeft in een serie van vier workshops samen met de gemeente Roosendaal stapsgewijs een architectonische verkenning gedaan voor Stadsoevers. In de workshops zijn gewenste en ongewenste ontwikkel- en verkavelingsmodellen ontwikkeld. De inzichten die hieruit voortkomen hebben we vertaald naar een serie spelregels, ambities en architectonische kwaliteiten die passen bij het reeds bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kader.

De architectonische verdieping heeft zich toegespitst op de twee zuidelijke Scherpendeel blokken, blok 1 en blok 3 van Stadsoevers. Met dit document en de bijbehorende voorbeeld verkaveling wil het ontwerpteam van de gemeente Roosendaal de ambitie voor Stadsoevers borgen. Er is onderzoek gedaan naar duurzaamheid, collectiviteit op blokniveau, woontypologieën, adressering, parkeren, de Delftse stoep, architectonische expressie, verdichtingsmodellen, binnengebieden en de verschillende sferen.

Project details

Type
Stedenbouwkundig plan en randvoorwaarden

Ontwerp
Studiospacious i.s.m. studio mars en stedenbouwkundig team gemeente Roosendaal

Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal

Adres
Stadsoevers, Roosendaal

Jaar
2017

Oppervlakte
15.100 m2

Beelden
Studiospacious

Restaurant Floreyn

Restaurant Floreyn

Een bord vol Dutch Design

In Nederland lijken we nog wel eens last te hebben van een culinair minderwaardigheidscomplex en komen we vaak niet verder dan een stamppotje als we aan de Nederlandse keuken denken. We moeten door het handjevol sterrenchefs dat we hebben gewezen worden op het bestaan van prachtige lokale ingrediënten en alternatieve bereidingen van klassiekers. De vier eigenaren van het restaurant vroegen ons om een interieur te bedenken voor een restaurant wat de ‘Hollandse keuken’ serveert. Het startpunt voor de transformatie waren twee menukaarten die de sfeer en smaak van de Nederlandse keuken typeren. Vergeten groenten en smaken die je bij oma proefde, maar dan in een nieuw jasje.

Dit bijzondere startpunt hebben we aangegrepen om een interieur te ontwerpen waarin we de gasten Nederland willen laten beleven zonder clichématig te worden. De merkbelofte, ‘On-Hollands goed Nederlands eten’, is voor het ontwerpteam aanleiding geweest om een interieurconcept te bedenken waarbij op stijlvolle manier elementen uit de Nederlandse natuur en cultuur zijn vertaald naar het interieur van het restaurant. En net als wijn, die op vakantie altijd beter smaakt, doet het interieur iets met het eten, waardoor de gehele ervaring naar een hoger plan wordt getild.

Clichés or not cliché
Op het eerste gezicht lijkt de menukaart onze Hollandse verwachtingen te bevestigen. We zien bloemkool, stamppot, stroop, aardappel, boterkoek. Maar schijn bedriegt. De bloemkool bijvoorbeeld, is een meesterlijke compositie van 5 verschillende bereidingswijzen van bloemkool die elkaar fantastisch aanvullen. En het hoofdgerecht bewijst dat het echt niet nodig is om je vlees te betrekken van een Japanse boer die zijn koeien saké voert en ze driemaal daags masseert. Veel verder weg dan Abcoude hoef je namelijk niet te gaan voor de perfecte ribeye.

Eten onder NAP
Net als bij het eten krijgen in het interieur de Hollandse clichés een onverwachte twist. Dat begint al aan de buitenkant. De gevel van Restaurant Floreyn is oudhollands blauw geschilderd en afgezoomd met een gouden rand met daarboven een frisse, neutraalgrijze kleur. De scheidslijn tussen de twee kleuren komt als een waterlijn terug in het interieur van het restaurant. En zoals op zovele plekken in ons land bevind je je ook hier onder Normaal Amsterdams Peil. Iets wat duidelijk wordt gemaakt door de schaalverdeling op de centrale kolom in het hart van de ruimte.
Verschillende elementen uit het oude interieur zijn hergebruikt. De kussens van de lange houten bank zijn opnieuw bekleed in verspringende kleuren poldergroen en de reeds aanwezige tafels zijn geschuurd, uitgefreesd en voorzien van blauwe strepen die we herkennen uit het logo. De diverse wanden zijn verfijnd gedecoreerd. Direct naast de stamtafel hangt een gezamenlijk ontworpen fietskunstwerk, dat zo uit de gracht lijkt te zijn gevist. En als kers op de taart prijkt centraal achter de bar het logo van het restaurant als oudhollands tegeltableau in de achterwand.

Polderlandschap
Het vilten plafond doet met zijn vlakverdeling en kleurschakeringen denken aan een typisch Hollands polderlandschap vanuit de lucht gezien. De bestaande bar is voorzien van een barelement van onbehandeld staal met daarin subtiele verwijzingen naar de vlakverdeling uit De Stijl. Deze stalen constructie wordt gedomineerd door de ingrediënten uit de keuken. In glazen potten van verschillende grootte groeien uien, aardappelen, bleekselderij en andere groentes. De wortels worden van onderaf belicht, waardoor het groeiproces heel zichtbaar wordt. Een gestileerd onderzoekslab voor de chef.

Project details

Type
Restaurant

Ontwerp
Studiospacious i.s.m. TMRW

Opdrachtgever
Restaurant Floreyn

Aannemer
Ursus Igneus i.s.m. Korbeel aannemers

Adres
Albert Cuypstraat 31, Amsterdam

Jaar
2017

Oppervlakte
155 m2

Beelden
Kai Brethouwer, Studiospacious

Media links:

het Parool
de Architect
architectenweb
culy.nl
favorflav.com