Strandhuis

Strandhuis

Ontwerp: Studiospacious
Adres: Waddeneilanden Duitsland
Oppervlakte: 55m2
Opdrachtgever: –
Jaar: 2018

Geïnspireerd door de ‘Dungeness cabins’ in Kent, op twee uur rijden ten zuidoosten van Londen, is Studiospacious gevraagd om voor een particuliere opdrachtgever een retraite te ontwerpen. Een serene plek op een nog nader te bepalen locatie op een van de Waddeneilanden van Duitsland waar kan worden genoten van het eenvoudige leven.

Het silhouet van het strandhuis is een minimalistisch vormgegeven verkenning van het klassieke archetype en gaat discreet op in het pittoreske duinlandschap. De plattegrond is compact en open. Het slaapvertrek, in de vorm van een rechthoekige aanbouw, is de duinen in geschoven om zodoende bij warme zomerdagen een van nature koelere ruimte te creëren. De woonkamer heeft aan drie zijdes grote gevelopeningen en maakt optimaal gebruik van het zicht op het strand en de zee.

De hoofddraagconstructie bestaat uit zeven houten spanten met daartussen een lamellen plafond die de kapconstructie afwisselend wel- en niet zichtbaar maakt. De kolommen van de spantconstructie vormen de subtiele scheiding tussen het vrijstaande bad en de woonkamer. Om het interieur licht te houden is er gebruik gemaakt van een onbehandelde lichte eikenhoutsoort in combinatie met zachtroze tinten. Het contrast met de donkere buitenkant is groot, waardoor het interieur mede de uitstraling van de buitenzijde van het strandhuis bepaalt. Het interieur lijkt haast onderdeel te worden van het exterieur. De doorlopende houten vloer verlengt bovendien de beleving van het interieur tot een verhoogd terras boven het strand.

De gevel is bekleed zwarthouten verticale lamellen die zijn voorzien van een speciale brandtechniek die is geïnspireerd op eeuwenoude Japanse tradities. De lamellen vormen een rustig lijnenspel en geven de gevel een minimale schaduwwerking.

                                

BLOK Roosendaal

BLOK Roosendaal

Een architectonische uitwerking van twee appartementengebouwen in bouwblok 1
Opdrachtgever: –
Team: Studiospacious
Beelden: Studiospacious
Jaar: 2018

Stadsoevers

In Roosendaal transformeert de komende jaren stapsgewijs een (voormalig) industriegebied in een levendige stadswijk waar wonen, werken, onderwijs, cultuur en recreatie samenkomen: Stadsoevers.

Studiospacious heeft in een serie workshops met de stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten van de gemeente Roosendaal stapsgewijs een architectonische verkenning gedaan voor de drie zuidelijke bouwvelden. In de workshops zijn gewenste en ongewenste ontwikkel- en verkavelingsmodellen ontwikkeld. De inzichten die hieruit voortkomen zijn vertaald naar een serie spelregels en ambities die de architectonische kwaliteiten borgen en die passen bij het reeds bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kader. De voorbeeldverkaveling die Studiospacious heeft uitgewerkt heeft enerzijds als doel om aan te tonen dat het ruimtelijk en architectonisch mogelijk is om de gestelde ambities waar te maken en anderzijds om ten behoeve van een tenderprocedure de geschikte grondprijs te bepalen.

De Zwaaikom is straks de meest stedelijke plek van Stadsoevers. Hier is lucht en ruimte en komen stevige appartementenblokken te staan. De uitwerking van twee appartementengebouwen uit deze voorbeeldverkaveling is een exercitie in het vertalen van de uitgangspunten naar een architectonische uitwerking. Variatie is daarbij het uitgangspunt. Twee gebouwen met een eigen architectonische expressie, ontsluiting, materialisering, kleur en hoogte. De appartementen hebben een stoere en stedelijke uitstraling en verspringen in de rooilijn ten opzichte van elkaar om de individualiteit van de gebouwen onderling te versterken.

Uitwerking

Op de hoek van de Noordlaan en het Beekplein is een sculpturaal volume ontworpen, waarbij er op het kavel 10 woningen zijn ingepast. Het appartementengebouw vormt de kop van een reeks appartementengebouwen die op de Zwaaikom zijn georiënteerd en is de schakel tussen deze 5-laags bebouwing en de grondgebonden woningen langs de Noordlaan. Door zijn situering heeft het een alzijdige kwaliteit. Iedere woning is uniek en zo ontworpen dat het optimaal geniet van oriëntatie en uitzicht. Op de begane grond is naast de hoofdentree en bergingen op de hoek een atelierwoning gesitueerd met een eigen entree voor het atelier aan de Noordlaan. De woning is met de leefruimtes en een terras georiënteerd op het Beekplein. Het gevoel van privacy wordt gewaarborgd door de 30 cm verhoogde plint, terwijl de verdiepingshoge gevelopeningen tegelijkertijd een optimale relatie creëren tussen het interieur van de woning en de openbare ruimte. De woningen op de bovenste verdiepingen hebben met hun royale dakterrassen uitzicht over heel Stadsoevers. Het gebouw is bedacht in een genuanceerde rode baksteen in combinatie met gepigmenteerd rood beton. De rijke variatie in woningtypen is ondergeschikt gemaakt aan de uitdrukking van het gebouw als geheel. De uitwerking van verspringende buitenruimtes, verbijzonderde dakranden en entrees met luifels zorgen voor een levendig beeld en maken tegelijkertijd de individuele woning subtiel afleesbaar.

Het aangrenzende gebouw heeft een meer repetitief karakter en bestaat uit een stapeling van dezelfde appartementen. De plint heeft een hogere verdiepingshoogte en is verbijzonderd: de onderste appartementen hebben een terugliggende leefkeuken op straatniveau en de luifel introduceert een royale hoofdentree aan de Noordlaan. Het architectonische vocabulaire is minimalistisch en wordt uitgedrukt in een ingetogen spel van verspringende penanten en het reliëf van de gevel. Het geeft het ontwerp een gevoel van onverstoorbaarheid. Op het eerste gezicht lijken de kozijnen onregelmatig gerangschikt. Maar bij zorgvuldig onderzoek naar grootte, indeling en positie, zal men merken dat het een vorm van ‘natuurlijke wanordelijkheid’ is. Voor de gevel is gekozen voor een lichtgrijze beton. De afgeschuinde negges zijn afwisselend links of rechts van de kozijnen geplaatst, waardoor een compositie van gevelopeningen ontstaat in de gevel. De natuurlijk veranderende schaduw zorgt voor een levendige kwaliteit van de gevel, die nog verder wordt verbeterd dankzij de gestraalde schuine negges: het witkleurige toeslagmateriaal in het beton wordt blootgelegd en er ontstaat een subtiele variatie in het materiaal.

   

Pavillon de Frites

Pavillon de Frites

een nieuwe frietkot voor de stad Brussel

Ontwerp: Studiospacious
Adres: diverse locaties in Brussel, België
Oppervlakte: –
Opdrachtgever: Stad Brussel
Jaar: 2017-2018

De Frietkotcultuur is uniek voor België, en België maakt de Frietkotcultuur uniek. De typische frietkoten met allerhande bijbouwsels verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. De gemeente Brussel heeft daarom de ambitie uitgesproken om de gammele barakken, omgebouwde bussen en caravans te vervangen voor frietkoten met een typische Brusselse identiteit.

Herkenbaar en ingetogen

De basis voor het nieuwe ontwerp is een sculpturaal bouwvolume wat vanuit elke hoek een andere verschijningsvorm heeft. De kenmerkende schoorsteen vergroot vanuit alle hoeken de herkenbaarheid van het frietkot. Door zijn archetypische verschijning is de frietkot makkelijk herkenbaar en past het welbeschouwd op elke locatie. In het hoofdvolume zijn alle noodzakelijke voorzieningen ten behoeve van uitbating opgenomen. Indien noodzakelijk kan worden uitgebreid met een bijgebouw, waarmee ruimte ontstaat voor extra voorraad en afval.

In het ontwerp is in veel elementen de frietzak als beeldmerk doorgevoerd. Soms prominent, zoals in de schoorsteen. Soms subtieler, zoals in het aluminium onder het uitstalraam en op de deur en in het hout van de gevel panelen. Deze panelen maken het frietkot ’s nachts afsluitbaar en zijn in geopende toestand de luifel waar de klant onder kan schuilen. Het uitstalraam heeft een centrale plek in het frietkot gekregen en is als enige interieur onderdeel ook buiten openingstijden zichtbaar.

Duurzaamheid en Materiaal

Aan de buitenzijde onttrekken het schuine dak en de schoorsteen de installaties en afzuiging uit het straatbeeld. Hemelwater wordt in het dakvlak opgevangen in een reservoir om het toilet mee door te spoelen. Zonnepanelen wekken een deel van de energie op en restwarmte van de frituur wordt teruggewonnen. Voor de frituristen zit de verbetering van het oude frietkot met name in het comfort. Een goed geïsoleerde ruimte en een goede werkplek met voldoende werk- en bewegingsruimte.

Waar mogelijk hergebruiken we materialen uit de oude frietkoten in het ontwerp van het nieuwe. Zo reduceren we bouwafval en laten we tegelijkertijd een klein beetje de ziel van het oude in het nieuwe herleven. Houten delen uit de bestaande interieurs wordt hergebruikt in het frietzakpatroon in de gevelpanelen van de nieuwe frietkoten.

de Potato Brick

De metselwerk gevel bestaat uit een baksteen die voor 60% bestaat uit bouwafval. Een WasteBasedBrick bestaande uit klei en tot gruis vermalen wc-potten, rode baksteen en keukenbladen. Voor het terugliggende metselwerk in de schoorsteen en de rollaag boven de kozijnen hebben we de handgemaakte PotatoBrick ontwikkeld. Voor de PotatoeBrick hebben we ons laten inspireren door de oorsprong van de Vlaamse Frites, de aardappel. De lekkerste friet wordt gemaakt van verse zelfgeschilde aardappelen. Het afval van deze aardappel, de schillen, is gebruikt om een unieke kleur en textuur te creëren in de PotatoeBrick. Een textuur die bij elke steen anders is en laat zien dat ook het afval van een aardappel als inspiratie kan dienen in de architectuur. Naast de schillen is de steen gemaakt van bouw- en sloopafval en afval uit de glasrecycle industrie. Hiermee is de Potatoebrick een bijzondere en duurzame toevoeging aan de Brusselse Frietkoten.

zie ook project website

Concept

La tradition des friteries est unique en Belgique, et la Belgique a crée une véritable culture autour de ces fritkots. Malheureusement, ces traditionnelles baraques à frites, et autres petites extensions, disparaissent graduellement des rues des centres villes. La municipalité de Bruxelles a pour ambition de remplacer les anciennes baraques désormais trop vieilles, ou autres food-trucks, par des fritkots avec une véritable identité, typique de la ville.

Sobre et apparent

Le nouveau Pavillon de Frites est un volume sculptural qui offre de chaque angle une apparence différente. La cheminée caractéristique permet la reconnaissance du Pavillon de toutes les directions. Grace à son aspect archétypal, le fritkot s’insèrefacilement dans l’espace publique. Le volume de base intègre toutes les facilités aux fins d’exploitation. En cas de nécessité d’espace supplémentaires, la conception prévoie une possible annexe, ce qui permet une extension de l’espace de stockage des marchandises, et des déchets.

Emblématique, la forme du cornet de frites a inspiré de nombreux éléments de la façade et de l’intérieur. Parfois de façon directe, comme le logo situé sur la partie haute de la cheminée. Parfois de façon plus subtile, comme pour les panneaux en aluminium de la vitrine et de la porte, ou la composition des panneaux en bois des façades. Ces panneaux permettent de fermer le Pavillon entièrement la nuit, et produit, en position d’ouverture, une canopée agréable où la clientèle peut s’abriter. La vitrine a une place centrale dans le pavillon, c’est la seule partie qui laisse entrevoir l’intérieur en de hors des horaires d’ouverture.

Durabilité et matérialisation

Grace a ses volumes, la toiture et la cheminée permettent de cacher à la vue les équipements de cuisine et tube d’échappement. Les eaux pluviales du toit sont recueillies dans un réservoir a fin d’être réutilisées pour les chasse-d‘eau des sanitaires. Les panneaux solaires génèrent une partie de l’énergie, la chaleur de la friteuse est également récupérée. L’amélioration des conditions de travail pour le friturier, en comparaison avec les anciennes fritkots, setrouve en particulier dans le confort. L’objectif est de créer un espace bien isolé (thermique) ainsi qu’un environnement de travail offrant des surfaces etespaces de travail adaptés.

La conception prévoit, dans le domaine du possible, la réutilisation des matériaux des anciennes fritkots. Cela nous permet de réduire les déchets de construction, et de façon symbolique, de faire revivre un peu de l’âme de l’ancienne fritkot dans les nouveaux Pavillon. Les bardages en bois seront réutilisés et intégrés en forme de cornet de frites pour les façades.

Le Potato Brick

La maçonnerie extérieure est conçue en briques qui contiennent 60% de matériel de déchets deconstruction : ‘WasteBasedBrick’ composée d’argile et de sables pierreux (pots de toilettes, briquerouges, plans de travail de cuisine). Pour les surfaces en maçonnerie encastrées de la cheminée et la maçonnerie enchainée verticale au-dessus des fenêtres nous avons développé une brique spéciale, la ‘PotatoBrick’.
Pour le PotatoeBrick, nous nous sommes inspirés de l‘origine des frites flamandes, la pomme de terre. Les meilleures frites sont faites à partir de pommes de terre fraîches, cuites au four. Les reliquats de cette pomme de terre, les pelures de peau, sont utilisés pour donner à la PotatoeBrick une couleur et une texture uniques. En effet, les pelures donnent un aspect différent à chaque brique, et prouvent que les elements de detritus peuvent aussi servir d’inspiration dans l’architecture. En plus des pelures, la brique est moulée a partir de déchets provenant de démolitions et de l’industrie du recyclage du verre. Elle confère non seulement une apparence singulière mais aussi un aspect durable. La PotatoeBrick accentue ainsi le caractère spécial du Pavillon de Frites, devenant un nouveau symbole de Bruxelles.

zie ook project website

                       

Stadsoevers Roosendaal

Stadsoevers Roosendaal

Een architectonische verkenning van bouwblok 1 en bouwblok 3
Appartementengebouwen, grondgebonden woningen en een hotspotOpdrachtgever: gemeente Roosendaal
Team: Studiospacious i.s.m. stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten van de gemeente
Beelden: StudiospaciousStudiospacious heeft in een serie van vier workshops samen met de gemeente Roosendaal stapsgewijs een architectonische verkenning gedaan voor Stadsoevers. In de workshops zijn gewenste en ongewenste ontwikkel- en verkavelingsmodellen ontwikkeld. De inzichten die hieruit voortkomen hebben we vertaald naar een serie spelregels en ambities die de architectonische kwaliteiten borgen en die passen bij het reeds bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kader.De architectonische verdieping heeft zich toegespitst op de twee zuidelijke Scherpendeel blokken, blok 1 en blok 3 van Stadsoevers. Met dit document en de bijbehorende voorveeld verkaveling wil het ontwerpteam van de gemeente Roosendaal de ambitie voor Stadsoevers borgen. Er is onderzoek gedaan naar duurzaamheid, collectiviteit op blokniveau, woontypologieën, adressering, parkeren, de Delftse stoep, architectonische expressie, verdichtingsmodellen, binnengebieden en de verschillende sferen.

Restaurant Floreyn

Een bord vol Dutch design

Restaurant Floreyn

Ontwerp: Studiospacious i.s.m. TMRW
Adres: Albert Cuypstraat 31, Amsterdam
Oppervlakte: 155 m2
Opdrachtgever: Restaurant Floreyn
Jaar: 2017

In Nederland lijken we nog wel eens last te hebben van een culinair minderwaardigheidscomplex en komen we vaak niet verder dan een stamppotje als we aan de Nederlandse keuken denken. We moeten door het handjevol sterrenchefs dat we hebben gewezen worden op het bestaan van prachtige lokale ingrediënten en alternatieve bereidingen van klassiekers. De vier eigenaren van het restaurant vroegen ons om een interieur te bedenken voor een restaurant wat de ‘Hollandse keuken’ serveert. Het startpunt voor de transformatie waren twee menukaarten die de sfeer en smaak van de Nederlandse keuken typeren. Vergeten groenten en smaken die je bij oma proefde, maar dan in een nieuw jasje.

Dit bijzondere startpunt hebben we aangegrepen om een interieur te ontwerpen waarin we de gasten Nederland willen laten beleven zonder clichématig te worden. De merkbelofte, ‘On-Hollands goed Nederlands eten’, is voor het ontwerpteam aanleiding geweest om een interieurconcept te bedenken waarbij op stijlvolle manier elementen uit de Nederlandse natuur en cultuur zijn vertaald naar het interieur van het restaurant. En net als wijn, die op vakantie altijd beter smaakt, doet het interieur iets met het eten, waardoor de gehele ervaring naar een hoger plan wordt getild.

Clichés or not cliché
Op het eerste gezicht lijkt de menukaart onze Hollandse verwachtingen te bevestigen. We zien bloemkool, stamppot, stroop, aardappel, boterkoek. Maar schijn bedriegt. De bloemkool bijvoorbeeld, is een meesterlijke compositie van 5 verschillende bereidingswijzen van bloemkool die elkaar fantastisch aanvullen. En het hoofdgerecht bewijst dat het echt niet nodig is om je vlees te betrekken van een Japanse boer die zijn koeien saké voert en ze driemaal daags masseert. Veel verder weg dan Abcoude hoef je namelijk niet te gaan voor de perfecte ribeye.

Eten onder NAP
Net als bij het eten krijgen in het interieur de Hollandse clichés een onverwachte twist. Dat begint al aan de buitenkant. De gevel van Restaurant Floreyn is oudhollands blauw geschilderd en afgezoomd met een gouden rand met daarboven een frisse, neutraalgrijze kleur. De scheidslijn tussen de twee kleuren komt als een waterlijn terug in het interieur van het restaurant. En zoals op zovele plekken in ons land bevind je je ook hier onder Normaal Amsterdams Peil. Iets wat duidelijk wordt gemaakt door de schaalverdeling op de centrale kolom in het hart van de ruimte.
Verschillende elementen uit het oude interieur zijn hergebruikt. De kussens van de lange houten bank zijn opnieuw bekleed in verspringende kleuren poldergroen en de reeds aanwezige tafels zijn geschuurd, uitgefreesd en voorzien van blauwe strepen die we herkennen uit het logo. De diverse wanden zijn verfijnd gedecoreerd. Direct naast de stamtafel hangt een gezamenlijk ontworpen fietskunstwerk, dat zo uit de gracht lijkt te zijn gevist. En als kers op de taart prijkt centraal achter de bar het logo van het restaurant als oudhollands tegeltableau in de achterwand.

Polderlandschap
Het vilten plafond doet met zijn vlakverdeling en kleurschakeringen denken aan een typisch Hollands polderlandschap vanuit de lucht gezien. De bestaande bar is voorzien van een barelement van onbehandeld staal met daarin subtiele verwijzingen naar de vlakverdeling uit De Stijl. Deze stalen constructie wordt gedomineerd door de ingrediënten uit de keuken. In glazen potten van verschillende grootte groeien uien, aardappelen, bleekselderij en andere groentes. De wortels worden van onderaf belicht, waardoor het groeiproces heel zichtbaar wordt. Een gestileerd onderzoekslab voor de chef.

i.s.m. TMRW

klik voor meer beelden

English

Media links:

het Parool
de Architect
architectenweb
culy.nl
favorflav.com

    

Potgieterstraat

Parel op hoogte

Potgieterstraat

Ontwerp: AHAA & Studiospacious
Adres: Potgieterstraat, Amsterdam
Oppervlakte: 60 m2
Opdrachtgever: Particulier
Jaar: 2017

Na een typisch Amsterdamse klim naar de voormalige bergingszolder van dit pand kom je binnen in het hart van deze loft.

Met het weghalen van het oude verlaagde plafond wordt hoogte gewonnen en komt de hijsbalkconstructie in het zicht. Een traditioneel en karakteristiek element in het verder compleet gemoderniseerde appartement. De opengewerkte plattegrond, een vrije hoogte van ruim 3,2 meter en een ononderbroken houten visgraatvloer maken van dit smalle, diepe appartement één doorgaande lichte ruimte.

Een pui van onbehandeld staal en glas scheidt op subtiele wijze het leefgedeelte van het slaapgedeelte en creëert tegelijkertijd het noodzakelijke doorzicht waardoor daglicht vrij spel heeft. De zwarte maatwerk keuken van shinnoki hout is de centrale blikvanger van de loft.
De keuken bestaat uit twee lage elementen die een minimale impact hebben op het doorzicht tussen woonkamer en slaapkamer. De hoge koelkast is daarom opgenomen in de stalen pui. De messing rand tussen lades en onderkasten maakt een greeploze keuken mogelijk en verbindt tegelijkertijd het keukeneiland en de aangrenzende tafel tot één element.

In de maatwerk kasten in het slaapgedeelte is tevens de toegang tot de kleine badkamer opgenomen. Deze badkamer oogt ruim door de toepassing van schuifdeuren en het door laten lopen van het visgraatpatroon tegelwerk in de douche en het toilet.
Vanuit de woonkamer is boven het bestaande trappenhuis een nieuwe vaste trap geplaatst die toegang geeft tot het dakterras. Het daklicht creëert extra daglicht in het donkerste deel van de woning en is het fundament voor een toekomstige woninguitbreiding op het dak.
Studiospacious heeft i.s.m. AHAA het ontwerp gemaakt, de aannemers selectie en bouwbegeleiding verzorgd.

 

01_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_01 02_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_02 03_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_03 03a_Studiospacious_Potgieterstraat_scheme00 04_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_04 05_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_05 06_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_06 001 DO Potgieterstraat publicatie 07_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_07 08_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_08 09_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_09 10_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_10 Potgieterstraat schema's 11_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_11 12_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_12 13_Potgieterstraat_Studiospacious_©_photo_Nina-Kopp_13

Lofts aan de Amstel

Lofts aan de Amstel

CPO loft woningen aan de Amstel

Ontwerp: Studioninedots, Amsterdam
Rol Coen: Projectleider / Architect
Adres: Korte Oudekerkerdijk 3, Amsterdam
Oppervlakte: 4912 m2 bvo
Opdrachtgever: OntwerpJeWoning, Amsterdam
Aannemer: Vinkbouw Nieuwkoop
Fotografie: Peter Cuypers
Jaar: augustus 2013-2015

Gelegen aan de brede bocht, waar de Amstel de stad achter zich laat, staat Lofts aan de Amstel. Aan de rand van de nieuwe wijk Amstelkwartier zijn zes unieke appartementen met een hoog afwerkingsniveau samen met de bewoners vormgegeven. Coen heeft voor deze CPO groep, het totale traject van ontwerp tot en met uitvoering begeleidt.

Studiospacious over Lofts aan de Amstel:

Twaalf meter brede glazen puien verbinden de lofts met grote buitenruimtes en een fenomenaal uitzicht over de Amstel, een exceptionele kwaliteit. De lofts beslaan de hele verdieping en hebben een woonoppervlak van maar liefst 160m2. Vloeren overspannen de gehele breedte van de woning, waardoor een grote indelingsvrijheid ontstaat. Iedere bewoner heeft uiteindelijk samen met de architect de plattegrond ontworpen. Tevens konden bewoners naar wens de vrije hoogte van het plafond verhogen tot 3,30 meter, dit gebeurt op de 2e en 5e verdieping. Het bovenste appartement heeft bovendien een dakopbouw met sport- en werkruimte en aangrenzend een dakterras met uitzicht over de Amstel en de stad.

Het betonnen kader rondom de balkons verzelfstandigd het gebouw ten opzichte van zijn directe buren en kadert tegelijkertijd het zicht over de Amstel in. Het lijnenspel van de organisch glooiende balkons wordt overdag versterkt door de prefab plantenbak die in de balkons zijn opgenomen. Het groen steekt mooi af tegen het strakke witte beton wat is voorzien van een titaanoxide. ’s Avonds accentueert de LED verlichting aan de onderzijde van de balkons de speelse vormentaal. De karakteristieke vormgeving van het gebouw wordt daardoor 24/7 geaccentueerd. Het optimistische gebruik van materialen, de speelse vormentaal en de volledig verglaasde gevels creëren een gevoel van luxe, licht en ruimte.

Voor meer informatie, zie de website van Studioninedots

01 Studiospacious lofts aan de Amstel02a Studiospacious lofts aan de Amstel03 Studiospacious lofts aan de Amstel04 Studiospacious lofts aan de Amstel05 Studiospacious lofts aan de Amstel

  08 Studiospacious lofts aan de Amstel 09 Studiospacious lofts aan de Amstel 10 Studiospacious lofts aan de Amstel 12 Studiospacious lofts aan de Amstel13 Studiospacious lofts aan de Amstel detail14 Studiospacious lofts aan de Amstel15 Studiospacious lofts aan de Amstel

De Melkfabriek

De Melkfabriek, Arnhem

nieuwe hotspot van Arnhem

Stedenbouwkundig plan, appartementen, woonhuizen, werkplekken, parkeren
Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling

Adres: Nieuwe Kade – Westervoortsedijk, Arnhem
Team: Studiospacious, Studioninedots
BOEi, DELVA Landscape Architects
Lokale stakeholders: among others DTO, Willemsen
Makelaars
Beelden: Studioninedots | Studiospacious | ZesXZes

FrieslandCampina heeft bekend gemaakt dat zij voor de herontwikkeling van de Cobercofabriek en omgeving gekozen heeft voor het plan van BPD | Studioninedots i.s.m. Studiospacious. Centraal in deze visie staat dat we het nu nog afgesloten industriële gebied aan de Rijn toegankelijk willen maken met en voor Arnhemmers door er een uitgesproken duurzaam en verrassend comfortabel stedelijk milieu te realiseren. De nieuwe naam van het gebied wordt De Melkfabriek. Het doet waar Arnhem al jaren recht op heeft: dit stuk stad teruggeven aan de Arnhemmers.

Studiospacious over de Melkfabriek:
We zijn ontzettend trots op het winnen van deze tender en dat we onderdeel zijn van dit fantastische team.

Het centraal gelegen Cobercoterrein wordt organisch ontwikkeld volgens Studioninedots’ Circulair Cityplot-concept waardoor ook hier wordt ingezet op een adaptieve menging van functies, typologieën en initiatieven en op het aanjagen van waardevolle interactie tussen bewoners en bezoekers. Drie plots zijn aangewezen voor woningbouw, de oude fabriekshallen zijn de identiteitsdragers en bieden straks ruimte aan ambachten, exposities en creatieve events

De volgende beelden illustreren de principes van het plan. Er zal nog een uitvoerig gesproken worden met gemeente, buren en andere Arnhemse betrokkenen om de plannen zo goed mogelijk in te passen.

meer info

Media links
Architectenweb
de Architect
Architectuur.nl
Omroep Gelderland
Arnhem-direct
de Gelderlander
houvanarnhem.nl

coberco-sss-nl_lr coberco-sss-nl_lr2 coberco-sss-nl_lr3 coberco-sss-nl_lr6 Coberco SSS NL_LR17 Coberco SSS NL_LR18 coberco-sss-nl_lr11 coberco-sss-nl_lr12-presscoberco-sss-nl_lr13 coberco-sss-nl_lr14

1 1 1 Creatieve Werkplaats

1 1 1 Creatieve Werkplaats

verbouwing van oude loods naar kantoor

Ontwerp: Studioninedots, Amsterdam
Rol: Coen Smit, Projectarchitect, werkvoorbereider & uitvoerder
Adres: Gedempt Hamerkanaal 111, Amsterdam
Oppervlakte: 910 m2
Opdrachtgever: Studioninedots
Jaar: 2015

1-1-1 is een nieuwe werkplek in een industriële loods op het Stork terrein/De Overkant in Amsterdam Noord. Het is een broedplaats met een unieke entrepreneurs-spirit; een open, sociale en creatieve ruimte om in te werken.

Een open ruimte van 900m2, waar (harde) werkers enerzijds kunnen werken zonder elkaar te storen en anderzijds samen kunnen werken, vergaderen, lunchen en tafeltennissen. Een omgeving die bruist van activiteit en energie.

Werk gaat over samenwerken, mensen & ideeën

In een half jaar tijd is een ontwerp voor deze lege loods gemaakt, werkvoorbereiding en de verbouwing gerealiseerd. Door met de juiste mensen te werken en de bouw efficiëntie in het ontwerpproces een rol te laten spelen, is dit project in een relatief korte periode tot stand gekomen. Een goed voorbeeld hiervan is de “SUPER BILLY”. Een kastenwand van 30 meter lang waarin alle hardcore is opgelost. Toiletten, printerruimte, maquettewerkplaats, ict ruimte, opslag en Archief zijn allemaal in deze kast verwerkt. Kastelementen van 122x244cm zijn door Decorbouwer Douwe in een werkplaats voorbereid en ter plaatse geassembleerd tot één groot meubel.

Veel interieur elementen zijn op marktplaats gevonden. Zoals de bladen voor de lunchtafels. Dit zijn oude draiglineschotten uit Rotterdam. De stalen onderstellen zijn gemaakt van oude bureauonderstellen. Deze zijn door Thimo in elkaar gelast. Hij heeft ook de draaiende ramen en inbraakbeveiliging voor zijn rekening genomen.Er is door Studioninedots ook veel zelf gedaan. Zo is de keuken zelf gebouwd en betegeld. De plantenkas doet dienst als geurtjesvanger.

Dit project is uitgevoerd op basis van een Voorlopig Ontwerp [VO]. Door te werken met vakmensen binnen ons netwerk en op basis van vertrouwen.

1-1-1iso 02a 111 entrence 04 111 kast 06 111 pink07 111 08 111 maquettes 09 111 pink11 111 pink cabinet12 111 cabinets10 111 bike

Kleverparkweg

Industrieel maatwerk

Kleverparkweg

Ontwerp: AHAA & Studiospacious
Adres: Kleverparkweg, Haarlem
Oppervlakte: 200 m2
Opdrachtgever: Particulier
Jaar: 2017

Hoe vorm je een klassieke jaren ’20 woonhuis in Haarlem om tot een ruimtelijke eigentijdse stadswoning?

Studiospacious en AHAA hebben met respect voor de rijke, klassieke detaillering van de woning een zuivere ingreep gerealiseerd. Een doorbraak in de wand tussen de keuken en eetkamer creëert ruimte voor een leefkeuken, het nieuwe hart van de woning.

De materialisering en het kleurgebruik van de nieuwe elementen refereren aan de industriële gebouwen uit dezelfde jaren ’20. De staalconstructie blijft in het zicht en vormt samen met het ruige metselwerk de drager voor het nieuwe, industriële karakter van de woning.

Door het keukeneiland op de grens tussen keuken en eetkamer te plaatsen, worden de ruimtes onmiskenbaar met elkaar verbonden. De grillige overgang van de nieuwe tegelvloer in de bestaande visgraatvloer versterkt het samenspel tussen bestaand en nieuw en is tegelijkertijd praktisch in gebruik omdat er wordt gekookt boven een tegelvloer. De uitgesproken vloerovergang wordt extra geaccentueerd door de keuken vrij te houden van de vloer. Het centrale keukeneiland staat op pootjes waarvan één is voorzien van de gastoevoer. De 4,6 meter lange keuken is aan de metselwerk wand opgehangen en lijkt te zweven. De op maat gemaakte afzuigkap is in dezelfde industrieel groene kleur afgewerkt als de staalconstructie.

Op de verdieping is een nieuwe badkamer gerealiseerd. De kleine ruimte is op efficiënte wijze ingedeeld en terughoudend gematerialiseerd. Op vernuftige wijze is een verborgen spiegelkast in de wand opgenomen.

Studiospacious heeft i.s.m. AHAA het ontwerp gemaakt, de aannemers selectie en bouwbegeleiding verzorgd.

 

Kleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_01_LRKleverparkweg_Studiospacious-Ahaa_schemeKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_02_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_03_LRKleverparkweg 64 tekeningKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_04_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_05_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_06_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_07_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_08_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_09_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_10_LRKleverparkweg_Studiospacious-AHAA_©_photo_Nina-Kopp_11_LR