Stadsoevers Roosendaal

Stadsoevers Roosendaal

De transformatie van een (voormalig) industriegebied naar een levendige stadswijk waar wonen, werken, onderwijs, cultuur en recreatie samenkomen.

Studiospacious heeft in een serie van vier workshops samen met de gemeente Roosendaal stapsgewijs een architectonische verkenning gedaan voor Stadsoevers. In de workshops zijn gewenste en ongewenste ontwikkel- en verkavelingsmodellen ontwikkeld. De inzichten die hieruit voortkomen hebben we vertaald naar een serie spelregels, ambities en architectonische kwaliteiten die passen bij het reeds bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke kader.

De architectonische verdieping heeft zich toegespitst op de twee zuidelijke Scherpendeel blokken, blok 1 en blok 3 van Stadsoevers. Met dit document en de bijbehorende voorbeeld verkaveling wil het ontwerpteam van de gemeente Roosendaal de ambitie voor Stadsoevers borgen. Er is onderzoek gedaan naar duurzaamheid, collectiviteit op blokniveau, woontypologieën, adressering, parkeren, de Delftse stoep, architectonische expressie, verdichtingsmodellen, binnengebieden en de verschillende sferen.

Project details

Type
Stedenbouwkundig plan en randvoorwaarden

Ontwerp
Studiospacious i.s.m. studio mars en stedenbouwkundig team gemeente Roosendaal

Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal

Adres
Stadsoevers, Roosendaal

Jaar
2017

Oppervlakte
15.100 m2

Beelden
Studiospacious

About the author: coenoffreddy